Bibliotekkort

Brukes som innlogging i mange av bibliotekets tjenester.

Det er ikke alle bibliotekets tjenester som krever innlogging, men der det kreves det vil du trenge et bibliotekkort. Du trenger ikke å ha et fysisk kort, men kan bruke appen Bibliofil