Aviser, magasiner og tidsskrift

Les ei avis eller et tidsskrift på biblioteket, eller lån med deg eldre tidsskrift hjem.

Aviser

Avisene våre kan leses i biblioteket. Vi har lokalaviser, regionsaviser og nasjonale aviser.

Tidsskrift

Biblioteket abonnerer på mange ulike tidsskrift. Du kan alltid finne det nyeste tidsskriftet i hylla vår, og de eldre kan du låne med deg hjem. Hvilke tidsskrift vi har kan du undersøke her

Utvalgte tidsskrift

Fett

Mer informasjon Bestill i Bibliofil

Josimar

Mer informasjon Bestill i Bibliofil

Kirke og Kultur

Mer informasjon Bestill i Bibliofil

Minerva

Mer informasjon Bestill i Bibliofil

Norsk Barneblad

Mer informasjon Bestill i Bibliofil

Samtiden

Mer informasjon Bestill i Bibliofil

Syn og Segn

Mer informasjon Bestill i Bibliofil

Nytt norsk tidsskrift

Mer informasjon Bestill i Bibliofil