Lovdata PRO

Få tilgang til gjeldende lover, forskrifter og rettsavgjørelser gjennom Lovdata PRO på Karmøy folkebibliotek.

Norges lover med hammer - Klikk for stort bilde Andreas Haldorsen, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

På publikums-PC’ene våre kan du gratis bruke Lovdata Pro, ingen pålogging kreves. Tilgangen er basert på forhåndsgodkjente IP-adresser. Du kan også få tilgang via eget utstyr, ved å være tilkoblet vårt gjestenettverk: kkportal. Denne lenken må benyttes for å få tilgang: https://lovdata.no/pro/ip

På lovdata.no får du tilgang til gjeldende lover og forskrifter. Lovdata Pro er den profesjonelle og utvidede versjonen av Lovdata. I tillegg til lover og forskrifter inneholder Lovdata Pro bl.a. rettsavgjørelser fra både tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett, litteratur, rundskriv og uttalelser. Lovdata Pro gir deg mulighet til å søke i rettskilder via registre, rettsområder og avansert søk. Lovdata Pro er også en god kilde til historiske data, du finner dommer helt tilbake til tidlig 1800-tall. På biblioteket får du tilgang til en bibliotekversjon, hvor personlig pålogging og arbeidsverktøy samt noen få rettskilder er utelatt.

En fullstendig oversikt over innholdet finner du her: Fordelene med Lovdata Pro

Om du vil vite mer om hvordan du finner frem og søker i Lovdata Pro, se her.