Ordensregler

Ordensregler

Alle som besøker Karmøy folkebibliotek skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket overholde følgende ordensreglement:

Besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk, alminnelige god folkeskikk og norsk lov.
Personalet vil i første omgang høflig gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmiddelbruk

Personer som er påvirket av rusmidler, og personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket.


Annen sjenerende framtreden

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc. skal vises bort fra biblioteket.


Dyr

Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket.  Andre dyr har ikke adgang.


Følger ved brudd på ordensreglementet:

Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.

Bortvisning fra bibliotekets område betyr ikke varig utestenging. Det er et tiltak i her og nå situasjon. Varig bortvisning vil være et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestenging og eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Melding vil bli gitt.

Lovbrudd kan føre til anmeldelse.