Betalingstakster

Betalingstakster
Tjeneste/rutine Merknad Takster Takster
Erstatning Material type Barn Voksen
Skjønnlitteratur, innbundet 300,- 500,-
Skjønnlitteratur, heftet 200,- 250,-
Faglitteratur 400,- 600,-
Billedbøker/Pekebøker 250,-
Lydbøker 350,- 500,-
Tegneserier innbundet 350,- 400,-
Tidsskrifter 100,- 150,-
Musikk CD 250,- 250,-
DVD 250,- 250,-
Dataspill/CD-ROM 500,- 500,-
Språkkurs Vurderes etter ny anskaffelsespris
Mikrofilm Vurderes etter ny anskaffelsespris
Større verk og deler av verk Vurderes etter ny anskaffelsespris
Videocover og tittelomslag Kr 25 pr. del
Gebyr purring Varsel Kr. 30,-
Varsel Kr. 60,-
Maksgebyrgrense er kr. 200
Regning Kr. 200,-
Kopier svart/hvit A4 Kr. 4,-
A3 Kr. 6,-
Kopier m/farge A4 Kr. 7,-
A3 Kr. 8-
Lånekort Første kort Gratis
Erstatning for tapt lånekort: Kr. 30,-
Plastposer Plastposer Kr. 3,-
Nett Nett Kr. 30/50,-
Biblioteksjefen har fullmakt til å avvike fra de vedtatte satsene i enkelttilfeller der gebyret av åpenbare grunner er urimelige.