Nasjonalbiblioteket

Du kan få tilgang til materiale i Nasjonalbibliotekets digitale samling på ditt lokale bibliotek (pliktavlevert materiale). Forutsetningen for å få tilgang er at det skal benyttes til forsknings- eller dokumentasjonsformål. Dette vil for eksempel gjelde forskere, studenter som skriver oppgaver eller forbereder seg til eksamen, journalister og forfattere som leter etter kilder eller bakgrunnsstoff til prosjektene sine, samt til for eksempel utgreiingsarbeid, slektsforsking og bygdebokskriving.

Hva er pliktavlevert materiale?

Pliktavlevert materiale skal egentlig omfatte alt som er utgitt i Norge. Samlingen består av om lag 550.000 bøker, 64.000 tidsskrifter og 2,3 millioner norske aviser.

Hvordan går du frem?

Hvis du tilfredsstiller forsknings- eller dokumentasjonskravet logger du inn her med ID-porten/MinID eller Feide. Etterpå søker du opp ditt bibliotek og trykker send. Deretter må du kontakte biblioteket som logger inn for å gi deg tilgang til samlingen.

Hvilke begrensninger gjelder?

  • Tilgangen kan bare gis i bibliotekets betjente åpningstid
  • Tilgangen gjelder for 8 timer om gangen
  • Lånet varer i 2 timer ved inaktivitet
  • Det kan bare gis tilgang til inntil to samtidige brukere for hvert objekt
  • Du kan ikke laste ned eller videreformidle materialet
  • Du må oppholde deg på biblioteket så lenge du bruker tjenesten

Se også:

Nasjonalbiblioteket – framgangsmåte og begrensninger