Kattekrigerne-serien av Erin Hunter

Bøkene om kattekrigerne passer for barn og ungdom – hvis du klarer å knekke koden til hvordan serien henger sammen!  

“Den femte serien begynner egentlig før den fjerde serien, og den sjette serien er en fortsettelse av den fjerde serien. I tillegg er det kommet frittstående bøker om de enkelte kattene, og en egen tegneserieversjon myntet på litt yngre lesere”, forklarer barnebibliotekar ved Karmøy folkebibliotek, Oddrun Geitung. 

Kattekrigerne handler om villkatter som har dannet klaner, og hver klan har strenge kodekser, eller regler. Det er ikke lov å gifte seg på tvers av klanene, da risikerer man å bli utstøtt. Så det er klart at det oppstår enkelte Romeo og Julie-lignende situasjoner her. De har ikke engang lov til å bevege seg inn på andre klaners territorium, og i alle fall ikke ta byttedyr der! 

Det er fem klaner, foruten en klan hvor kattene havner når de dør. Klanene møtes jevnlig til rådsmøter, og da skal de i regelen holde fred med hverandre. Det er altså en kompleks organisasjon, og hvor alle har sin plassering og rolle. I tillegg finnes det katter som lever utenfor klanene – omstreifere og kosekatter. Klankattene skal ikke ha noe å gjøre med disse kattene heller – med noen unntak. 

Kattene har altså ordnet seg slik at tingene i teorien kan gå ordentlig og fredelig for seg, men uten konflikter, oppgjør og dramatikk – ingen Kattekrigerne-serie. Noen klaner virker uansett triveligere enn andre, så man får sine favoritter å holde med. 

Det er også en del rivaliserende rovdyr, som rev, gaupe og ørn med, samt tobeiningene (mennesker), som forsyner seg av kattenes territorium for å bygge hus. 

Kattekrigerne er for deg som liker dyr, spenning, fantasy, sterke karakterer, og temaer som vennskap og samhold.  

NB! Erin Hunter er et pseudonym for et forfatterkollektiv. 

Du kan låne Kattekrigerne her på Karmøy folkebibliotek, også tegneserieversjonen. Lytt til vår anbefaling av serien i podcasten vår, Bokfriminuttet