Rosa kompetanse

Hvordan bidra til at barn og unge er trygge på kjønn og seksualitet?

Dette arrangementet passer for alle som jobber med barn og unge, og som ønsker å være mer inkluderende, og gjøre en forskjell.

Fra Rosa kompetanse sine hjemmesider: “De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen. De som møter mennesker i sin arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell – det er ikke alltid så mye som skal til. Ved å heve kompetansen om kjønn og seksualitet på din arbeidsplass kan dere bli enda bedre på å opptre inkluderende i praksis.”

Les mer om Rosa kompetanse her: https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/

Velkommen til biblioteket!