Litterært pusterom – Kopervik

Velkommen til litterært pusterom, en litteratur opplevelse her og nå. Dette er en ny form for lesesirkel etter mønster fra England som heter shared reading. Flere av de ansatte er leseledere, og de vil lese en utvalgt novelle og et dikt.
Alle vil få utdelt tekstene som vi leser. Underveis i lesningen snakker vi om hvordan vi opplever teksten.
Her er det ikke litterær analyse som er i sentrum, men selve møtet mellom teksten og menneskene som leser den sammen.
Du kan bare lytte om du foretrekker det og forberedelse er ikke nødvendig. Kanskje får du utfordret deg selv og dine egne tanker?
Det er begrenset antall plasser på alle våre arrangement, for at det skal være trygt for alle og god plass. På grunn av dette ønsker vi at det blir reservert plass på ticketco.