Gaming og oppvekst

Foreningen Bibliogames er en frivillig organsisasjon med spillformidlere som leverer spillarrangementer til hele landet. Det er Bibliogames som står blant annet bak de kule online konkurransene som vi har deltatt på.

De sender noen av sine dyktige spillformidlere og kommer med et spennende foredrag om Gaming og oppvekst. Spill er blitt et mer og mer aktuelt tema i kultur og idrett, men kommer ikke uten sine utfordringer. Med en nyansert framstilling av spillkultur blant barn og unge, som forteller om utviklingen som har vært og hvordan spillekulturen er i dag.
Et nyttig og interessant foredrag for foreldre, lærere og andre som jobber med barn og ungdom.