Bokprat “Ei øskje med brev”

Ei øskje med brev

Dr. philos Alf Gunnar Eritsland kommer til biblioteket i Kopervik og snakker om den nye boken sin. «Ei øskje med brev» Den bygger på over ett hundre år gamle brev mellom Mimmi og Ola Vorraa, to lærere fra Kopervik som fant hverandre i ung kjærlighet. De skrev om livet som lærere på Karmøy og i Førresfjorden i Tysvær. I tillegg til biografiske og fortellende innslag, har boka forskningsbaserte refleksjoner om arbeidsliv, kjønnsroller, skole og religion i mellomkrigstiden.

Boka er skrevet av dr. philos Alf Gunnar Eritsland (f. 1949). Har er utdannet ved Universitetet i Oslo og har i flere år vært norsklærar og forskar ved OsloMet. Eristland er barnebarn av de to hovedpersonene i boka. Arrangementet er gratis. Løs gjerne ut en gratisbillett i TicketCo eller bare møt opp i god tid før arrangementet starter.