Kildevurdering og falske nyheter

Emoticons

I de senere årene har vi blitt mer oppmerksomme på det som kalles falske nyheter. Det “… ser ut som nyhetssaker, men … hensikten er å villede … Det er også relativt enkelt å få dem publisert ved hjelp av falske nettaviser, det vil si hjemmesider som ser ut som nettaviser, men som ikke drives etter anerkjente redaksjonelle prinsipper.” (Store norske leksikon).

Hvordan kan vi unngå å bli lurt av falsk informasjon på nett?

1 Bilder, likerklikk, kommentarer og følgere påvirker din tolkning.

Sammensatte tekster består av bilde, lyd eller video, i tillegg til ord. Bilder kan belyse en sak, men også fungere som et villedende “bildebevis”. De kan være tatt helt ut av kontekst, eller være manipulerte uten at selv et trent øye lett kan se det (“deepfake”). 

Andre elementer er likerklikk, emoticons, kommentarer og følgertall. Vi klikker ‘liker’ i flokk, derfor kan et innlegg med mange likerklikk virke mer verdifullt enn et innlegg som har høstet få reaksjoner. Instagram viser ikke lengre det eksakte antall likerklikk på innlegg, i et forsøk på å komme denne flokkmentaliteten til livs. Så se forbi likerklikk av og til, ikke la deg lure av “bildebevis”, men les og tenk før du selv klikker “liker”. Bilder, likerklikk og kommentarer kan påvirke hvordan vi oppfatter og tolker informasjon, og vi kan bli lurt.

2 Informasjon kan inneholde en blanding av sant og usant.

Litt sant, litt løgn. Man kan bli lurt av det som er sant er blitt blandet med usannheter. På samme måte som vi kan legge et filter over et bilde slik at det ser bedre eller annerledes ut enn i virkeligheten, så kan ord, vendinger, utelatelser, antydninger og lignende gjøre at informasjon ser og høres sann ut, men i sum da blir helt usann. Det blir som et glass med nesten bare rent vann, men ville du ha drukket av det, dersom du fikk vite at noe av innholdet var kloakkvann?

Du må nok lese mer enn overskriften eller ingressen for å forstå hva en sak dreier seg om. Nettet er fullt av “klikk-agn” – sensasjonelle overskrifter og bilder, men som framstiller saker skjevt. Det viser seg ofte at saken er en ganske annen når man tar seg tid til å lese (ikke skumlese) innholdet. Dersom vi mangler forhåndskunnskaper eller vet lite om et emne, kan vi “gå på limpinnen” og trekke forhastede konklusjoner. Finn helst flere (anerkjente) kilder og sjekk litt mer. Kanskje ditt lokale bibliotek har eller kan skaffe deg bøker om emnet? Kanskje du finner noe om emnet som du vet er skrevet av en anerkjent fagperson på feltet?

Her finner du gode ressurssider som hjelper deg å bli bedre på kildekritikk.

Noe annet som kan lure oss er noe så enkelt som at informasjon er satt opp som punkter i en faktaboks. Da tror en del umiddelbart det som står i faktaboksen, er helt sant. Det heter jo faktaboks! Men man kan jo skrive tull og tøys i en faktaboks, eller hva? 

Fakta:

  • Undersøkelser viser at de som vokser opp i et rødt hus blir lykkeligere enn de som vokser opp i et grønt hus.
  • Det som står i denne faktaboksen er bare tøv, men mange tror på det som står i en faktaboks, nesten samme hva det er.

3 Noen får betalt.

Omtrent alle som vil kan nå si sin mening i sosiale medier eller publisere innlegg i en blogg. Man kan jo late som om man er ekspert. Noen tror visst at de er eksperter. Det er ikke alltid et spørsmål om onde intensjoner, men like gjerne at noen liker å stå fram som “eksperter” på forskjellige ting. Ikke tro på alt bare fordi det presenteres som fakta.

I en personlig, kanskje sponset, blogg, finner vi ofte subjektive meninger om allslags emner, som mange forveksler med ekspertuttalelser. “Dette er den eneste som fungerer, den aller beste, denne MÅ du kjøpe!” Bloggere får veldig ofte betalt for å anbefale produkter på en personlig måte, siden de når ut til mange. Bloggere lever av dette – å skryte hemningsløst av forskjellige produkter mot betaling. Det er ofte fine bilder på bloggen også, og mange overbevisende argumenter og adjektiver. Resultatet er gjerne at du velger å kjøpe det som anbefales. Men hadde bloggeren anbefalt dette produktet uten å få betalt for det? Det kan for eksempel være en dyr sjampo, som egentlig er helt lik en billigsjampo. Vi må alle øve oss på å forstå at noe som høres og ser helt perfekt ut, muligens er skjult reklame. I Norge er det påbudt å merke reklame i blogger og lignende, men ikke alle følger disse reglene, dessverre.

Nå finnes det jo verre ting enn snikreklame for sjampo. Men hvis vi ikke klarer å avsløre sjamporeklame, klarer vi kanskje ikke å avsløre falske nyheter heller? Falske nyheter er jo som en type reklame. Det kalles gjerne propaganda. Det kan dreie seg om nyhetssaker om politikk og samfunn, om kjente personer, viktige hendelser, helse – hva som helst: Sunn skepsis er mantraet. Ikke tro på alt – enten det høres fint eller slemt ut.

Spørsmål du kan stille er:

  • Hvem har skrevet dette, og hvorfor?
  • Har den som skriver noen egeninteresse av å påvirke deg – politisk, religiøst, sosialt, kommersielt?
  • Hvorfor skriver denne personen om dette temaet?
  • Har han eller hun fått betalt for det?
  • Tilhører han eller hun en organisasjon eller jobber for et firma som har interesser innen dette emnet, uten at dette kommer klart fram?

Avsender bør ikke forsøke å tåkelegge sin agenda. Det er helt greit å ville påvirke andre, men da må man være åpen om det, og være transparent om egeninteressen i saken,  som forbindelser til et parti, en organisasjon, et land, en bedrift som er relevant for den aktuelle saken.

4 Vi får ikke alltid se flere sider av en sak.

Det at informasjon er lett å finne, betyr ikke at den er sann. Det er lett å tro at det er litt tilfeldig hva som havner øverst på trefflistene i søkemotorer. Vi klikker på det øverste i trefflisten. Søkemotorer som Google tjener penger på annonser, plassering i trefflister og lignende. Dessuten er vi mennesker slik at vi skriver søkeord ut fra det vi håper eller forventer å finne, og dermed kommer det ofte treff som bekrefter det vi trodde fra før. Det kan være lurt å skrive en søkestreng som får opp treff fra motsatt side av saken også. Det er alltid lurt å finne flere sider av en sak, og ikke lukke helt for motargumenter. Lytt til et mangfold av meninger og vær villig til å tenke litt over en sak. Kanskje du har misforstått noe? Det er ikke sikkert vi trenger å endre mening, men vi bør vite at det finnes andre synspunkter å tenke over. Benytt derfor forskjellige søkestrenger for å skaffe deg litt bredde i informasjonen.

Tre gode bøker om falske nyheter:

Falske fakta

Fake news : hva er greia med falske nyheter?

Nettvett med Johannes : bli smart på internett!

Tenk deg at to lokalaviser skriver om én og samme fotballkamp? Kampen vil nok bli framstilt på litt forskjellige måter etter hvilket lag lokalavisen holder med. Slik kan det være med nyhetssaker og annen faktainformasjon ogs¨å: Vi får egentlig høre mest om den éne siden av saken. Men en sak har alltid – ALLTID – flere sider. Det er ikke nødvendigvis kvalitetssikret informasjon som kommer øverst i trefflisten din. En sak har alltid flere sider – vær villig til å søke etter andre synspunkter og muligens åpne opp for dem. Det er ikke slik at noen endrer mening, bare fordi man viser til fakta.

M. Connor Sullivan (Harvard University) peker på at også bibliotekarer mangler “… ei djupare forståing av kva feilinformasjon er og korleis det påverkar aktiviteten i hjernen. Bibliotekas tidlegare arbeid på dette feltet har ofte antatt at å tilby sann informasjon er den beste måten å motverke falske nyheiter på. Men «den gode informasjonen» fyller ikkje eit tomrom, det må i staden vinne over falske nyheiter som alt er forankra i hovudet. Forskarar har kome til at …dette er ei mykje vanskelegare oppgåve. Om til dømes falsk informasjon har styrka allereie eksisterande overtydingar, kan forsøk på korrigering føre til ein såkalla tilbaketrekningseffekt – fakta som ikkje samsvarar med ein persons synspunkt, konsoliderer dei endå meir.»

5 Det er forskjell på å være god på teknologi og å være god på kritisk tekstkompetanse.

Digitale innfødte. Tall fra medietilsynets undersøkelse “Barn og medier 2018” viser at mange barn mellom 13 og 18 år selv mener de er gode på å se at informasjon er falsk. Samtidig oppgir de at de ikke sjekker nærmere når de kjenner på usikkerhet rundt en sak. Det er stor forskjell på å være gode teknisk (som å vite alt om hvordan en iPad fungererer) og å kunne vurdere informasjon. De som er vokst opp med internett, iPad og sosiale medier, har brukt det mye til spill, underholdning og chatting. På skole, i arbeidslivet og i andre sammenhenger kreves en annen type bruk og kompetanse enn dette. Dette kalles kritisk tekstvurdering, og innbefatter å kunne lese tekster med skepsis, og å kunne gjenkjenne underliggende holdninger, motiver og ideologier. Man må stille spørsmål ved hva som er offisielle sannheter, og hvem som er kilden til disse sannhetene. Noen tror på påstander som “Undersøkelser viser at de som heter Kari vil få 26,4% bedre lønn enn de som heter Karianne”, hvis bare det står på internett. Men det er bare noe jeg har diktet opp. Det er ikke sant, som i eksemplet med “faktaboksen” over.

De som er lettest å lure er nok barn og unge, men voksne blir også lurt. Når du er voksen, trenger du virkelig å ha god, kritisk tekstkompetanse. Da skal du velge hva du skal bruke penger på, om du skal stemme på et parti, og kanskje du har ansvar for hus, hjem og barn. Da er det greit å være obs på hvordan vi blir påvirket av ord, bilder, filmer, musikk, likes, kommentarer, trefflister, reklame, sponsede innlegg, og lignende.

Dine meninger og valg kan også påvirke andre. Hva så? Er det da farlig? Det er dessverre fort gjort å dele uriktig informasjon i god tro. Mennesker kan da ta dårlige avgjørelser, på grunn av feil informasjon. Vi må innrømme at vi alle kan bli lurt av all den informasjonen som finnes. Man er ikke nødvendigvis god til å skille rett og galt selv om man er god på IT, god til å game, fordi man bruker iPaden – eller fordi man er blitt voksen.

Hva kan skolen gjøre?

Hvis elever skal bli gode på å vurdere informasjon, trenger de trening i dette. Det er ikke nok å øve seg på å lekse opp “utenat” fra en lærebok eller lignende. Innholdet i noen lærebøker fremstår som rene fasiter, den hele og fulle sannhet. Det er viktig å stille spørsmål til alle tekster man blir presentert for, inkludert de man finner i lærebøker. Det er viktig å trekke inn andre tekster for sammenligning, og for å få øvelse i å vurdere nytte av informasjon og sjanger – hvilken tekst til hvilket formål. Formidlingen fra lærerens side er viktig – den må være balansert. Det kan bli gode samtaler om tekster dersom elevenes kommentarer tas på alvor. Elevene bør få trening i å stille spørsmål ved hva som blir framstilt som offisielle sannheter, og hvorfor.

Mange lærebøker (og lærere, for den del) oppgir ikke kilder, men kan være skrevet av en eller flere lærere. Slike lærebøker er dårlig egnet som eksempler på hvor viktig det er å vite hvor informasjonen egentlig stammer fra. Videre i skoleløpet, i arbeidslivet, i den virkelige verden, kreves det at kildebruk og intertekstualitet synliggjøres, i det minste litteraturlister. Elevene selv må jo alltid oppgi kilder, mens lærebokforfattere framstår som allvitende, og lærebøkene som uavhengig alle andre tekster. Dette holder ikke vann i noen som helst annen sammenheng eller i andre typer fagbøker.

Elever bør få øvelse og forståelse for et akademisk språk og lære seg forskjellige fagbegreper. Med et bredere begrepsapparat kan de stå bedre rustet til å forstå og vurdere stadig mer kompliserte tekster, øve opp skjelneevnen, og de kan uttrykke seg mer korrekt og presist.

Faktisk er lesing generelt noe av det lureste man kan gjøre for å trene hjernen til å forstå tekster. Lesing av skjønnlitteratur, hvor man øver seg på å sette seg inn i andres situasjon, utvikle empati, få bedre ordforråd, få bedre hukommelse  for å nevne noe.

Digitale tekster i skolen.

Internett gir tilgang til et vell av tekster som elever kan bruke i faglige sammenhenger, men internett innebærer også tilgang til verden utenfor – på godt og vondt. Det er mange valg som skal tas, for eksempel om hvilke kilder eleven kan bruke i skolesammenheng. Hvordan skal en elev bli flinkere til å bruke det flotte verktøyet som internett er, i undervisningen, slik at de faktisk leter seg fram til alternative fagtekster og bruke flere kilder? Elevene må jo etter hvert klare å forstå flere typer tekster – gjerne skrevet i et mer akademisk språk enn de er vant til, ellers kan de lett bare velge det første som dukker opp, eller tekster som de umiddelbart forstår eller tror på.

Flere studier tyder på at elever ikke har kompetanse innen kildevurdering, blant annet fordi de har en naiv oppfatning av tekst, og ikke stiller seg kritiske til det de finner. Elever må rustes til å kunne stille spørsmål til en treffliste, som: Er dette relevant? Er det saklig og grundig nok? Er det troverdig? Er dette hele bildet, eller er noe relevant utelatt, og hvorfor? Hvem er denne skribenten? Hvilke ord brukes – hvilke følelser eller motiver ligger bak? Egentlig kan jo ingen tekster inneholde den hele og fulle sannhet, eller være hundre prosent nøytral og objektiv. Dette må være et tema gjennom hele skoleløpet. Lærere har gjerne advart mot å stole for mye på Wikipedia, og anser det ikke som en anerkjent kilde. Er da alt annet enn Wikipedia godt nok? Det er forståelig om elever er usikre når de skal finne informasjon. Det er også viktig at elevene får tydelig forklart hva som er meningen med en bestemt oppgave i skolen.

Det forventes av studenter og arbeidstakere at de oppgir kilder, dermed må elever lære hvordan de finner og bruker anerkjente, troverdige kilder til informasjon. En hjelp kan være å ta i bruk flere typer tekster, sjangre og perspektiver i klasserommet, og at man ikke kun lener seg på den “allvitende” læreboken. Det kan være skjønnlitteratur, nyhetsartikler, videoer, reklametekster eller blogginnlegg. Serier, filmer, spill, tv-program, blogger krever også tekstkompetanse. Dette gir god trening i kildevurdering, og kan dessuten bygge en bro til fritidslesing. Det er informasjon, og sammensatte tekster. Målet må bli å tenke over innholdet – ikke bare finne et fasitsvar for å få ferdig en oppgave.

Ressurssider for å bli bedre på kildevurdering og å avsløre falsk informasjon:

Faktisk.no: Fem tips for kildekritikk.

Framtida.no: Sju kjappe triks for å avsløra “fake news”.

Senja bibliotek: Lær mer om kritikk og informasjonskompetanse.

Barnevakten.no: Lær barna nøytral søking på nettet.

Barnevakten.no: Slik lærer du barna kildekritikk.

Barnevakten.no: Kan barna stole på Wikipedia?

Kildekompasset. Styr unna plagiering!

Medietilsynet: Slik avslører du desinformasjon og falske nyheter.

Medietilsynet: Quiz om falske nyheter

Medietilsynet: Ikke alt er slik det ser ut som: Reklame og påvirkning fra influensere.

Medietilsynet: “Falske nyheter – kritisk medieforståelse

Dubestemmer.no. Om personvern, nettvett og digital dømmekraft.

Netvett.no. Nettkurs for elever og lærere.

Ung.no: Sjekkliste for kildekritikk.

Ung.no: Nyttige sider for deg som jobber med skoleoppgaver.

Ung.no: Tips til Google-søk.

Global skole: Falske nyheter og kildekritikk.

BOBcast #91: Om kildekritikk og vandrehistorier på nettet.

NTNU Wiki: Finne kilder.

“Deepfake”-video, hvor det ser ut som om det er Barack Obama selv som snakker:

Kilder:

Literacy i skolen : en innføring / Marte Blikstad-Balas. – Oslo :
Universitetsforl., cop. 2016. – 128 s. ; 25 cm

Kritisk tenking: Hvor skal elevene lære å “tenke sjæl” på internett?”. Foredrag ved Marte Blikstad-Balas, 24.09-2018, Karmøy kino.

Barn på nett : en veileder for foreldre og lærere / Håkon Bergsjø,
Bjarte Malmedal og Ronny Windvik. – Oslo : Universitetsforl., cop. 2018
. – 194 s. : fig. ; 23 cm

Fake news : hva er greia med falske nyheter? / Tom Jackson – Oslo : Figenschou, [2021]. – 96 s. : ill.

Nettvett med Johannes : bli smart på internett! / Johannes Slettedal – Oslo : Gyldendal. [2020] . – 132 s. : ill.

Kritisk tekning : en enkel guide til å bruke hodet godt / Vibeke Riiser-Larsen –  [Oslo] : Humanist forlag. 2021. – 211 s. 

Hva er konspirasjonsteorier / Asbjørn Dyrendal – Oslo : Universitetsforl., cop. 2019. – 156 s.

Store norske leksikon/Eirik Rossen. Informasjon. Hentet 15.07.20 fra https://snl.no/informasjon

Store norske leksikon/Kristin Skare Orgeret. Falske nyheter. Hentet 15.07.20 fra https://snl.no/falske_nyheter

Medietilsynet. Barn og medier-undersøkelsen. Hentet 15.07.20 fra https://medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-medier-undersokelsen/

Kirsti Østvang. Nå gjemmer Instagram likes. Hentet 15.07.20 fra https://www.dinside.no/mobil/na-gjemmer-instagram-likes/71804694

Rune H. Rasmussen. En del unge sliter med å vurdere tekster på nettet. Hentet 15.07.20 fra https://www.barnevakten.no/unge-finner-ikke-frem-paa-nettet/

Øystein Nilsen (ansvarlig redaktør). Falske nyheter og kritisk medieforståelse. Hentet 15.07.20 fra https://www.dubestemmer.no/falske-nyheter-og-kritisk-medieforstaelse

Tjerand Silde. Digital kompetanse i norsk skole er en bløff. Hentet 15.07.20 fra https://www.digi.no/artikler/digital-kompetanse-i-norsk-skole-er-en-bloff/348037

Biblioteket tar saka #librarycase. Biblioteka forstår seg ikkje på falske nyheiter. Hentet 15.07.20 fra https://bibliotekettarsaka.com/2019/04/13/biblioteka-forstar-ikkje-falske-nyheiter/

Samira Lazarovic. What can libraries do against fake news? Hentet 15.07.20 fra https://www.goethe.de/en/kul/bib/rei/nlc/21404452.html

Beate Ranheim. Nettvett blant unge: – Det er på høy tid å rope ulv! Hentet 15.07.20 fra https://fagbladet.no/grasrot/nettvett-blant-unge–det-er-pa-hoy-tid-a-rope-ulv-6.115.577180.5cf791ca38