Stedsnavn på Karmøy

Sist oppdatert 16. mai 2019 13:42

Stedsnavn på Karmøy

Karmøy har mange lokale stedsnavn. I forbindelse med stedsnavnarrangementene i 2018 samlet vi inn mange av Karmøy kommunes stedsnavn. Men vi vet at det finnes mange flere enn det som vi fikk samlet inn.

Hvorfor er stedsnavn viktige å ta vare på?

Stedsnavn kan gi oss viktig lokalhistorisk informasjon. Lokalsamfunnene er i endring, og vi skal ikke mange år tilbake i tid før Karmøy var befolket med stort sett bønder og fiskere. Da hadde stedsnavnene en praktisk betydning. De trengte stedsnavnene for å vite hvor en eigde, hvor en hadde satt garn, og hvor det var gode fiskeplasser.

Så hva kan stedsnavnene fortelle oss? Vi har stedsnavn som sier noe om bygninger som har stått der, som f.eks. Mølledammen, Kvednavikje og Fjoshoien. Dyr som har gått på Karmøy har gitt navn til f.eks. Skrubbahålå, Revasprångje og Ormavikje. Personer som har budd der har gitt navn til steder som Knutahaugen og Fransehagen.

Ropet

Før broa til Salvøy kom, så måtte de rope til andre siden om de ville bli fraktet over sundet. Stedet der en stod og ropte ble kalt for Ropet. Lauesanden er og

så på Vea, der vasket de seg, og både Ropert og Lauesanden er eksempel på hendelser som har gitt navn til et sted. Laksaklobben og Notodden kan være navn på gode fiskesteder. Eksempler på gode beitesteder kan være Kjeholm og Smalabrekkå. Hvis en var ute i båt så måtte en passe seg for Flør, og Bottlaslone og Stornessjeret er flør som har gamle lokale stedsnavn.

Et godt eksempel på stedsnavn som har med bær og planter å gjøre er Porsholmen på Vea, der vokste det en plante som heter Pors som ble brukt som smakstilsetning i matlaging, nå er holmen helt bebygd, og det finnes ikke lenger spor av denne planten. Da er det godt at en beholder det gamle stedsnavnet slik at en vet hvordan det var før bebyggelsen. De trodde på overnaturlige vesen i tidligere tider, det gjør vi for så vidt enda, men noen stedsnavn har blitt til på grunn av overtro. Trollhoien, Resen på Øygarden og Trodlaskar er gode eksempel på det.

Porsholmen

Alle de stedsnavnene som vi har samlet inn er tegnet inn på kart, og de kartene er tilgjengelig på biblioteket. Du kan komme innom oss og se om vi har fått inn stedsnavnene fra ditt sted i Karmøy. Hvis ikke så tar vi gjerne mot tips, og legger det inn. Du må også gjerne ta kopier av kartene, det er med på å bevare stedsnavnene, det at de blir tatt i bruk igjen.

Det finnes også et digitalt kart.

Vi leverer alt vi har til teknisk etat i kommunen, og de legger det inn digitalt. Du kan se kartet her:  .

Disse kartene blir benyttet hvis f.eks. det kommer nye veier. Da kan de benytte de gamle stedsnavnene, og så slipper vi fantasiløse gatenavn.

Vi er enda ikke ferdig med stedsnavn, og kanskje blir vi aldri ferdig, men det er viktig å samle inn mest mulig før de som vet mest om dette forsvinner.

For å samle inn stedsnavn har vi fått hjelp fra mange lokale personer. Fra Haga til Haringstad har Håkon Liknes samlet inn over 800 stedsnavn, over flere år. Det var fra han vi fikk ideen til å fortsette å samle inn stedsnavn fra resten av Karmøy. Vi mangler en god del navn fra Nord-Karmøy, og der holder Nord-Karmøy historielag på å samle inn.

Vi har også brukt digitale kilder: Tidsmaskinen.no, Salvoy.net, Nord-Karmøy historielagNorgeskart.no, historiske kart, slektsforumkarmoy.no, vegvesen.no m.m.

Skriftlige kilder vi har brukt er: Bygdebøker fra Karmøy, Gamle glimt, Karmøys flora, Kulturminner fra Karmøy, Stedsnavn frå sjøen på Vestkarmøy, Byvandring i Kopervik, Kulturminner i Karmøybarnehagenes nærmiljø, Norges bebyggelse m.m.

Vil du lese mer om stedsnavn så anbefaler vi å sjekke:

Stadnamn i Rogaland av Inge Særheim

Stadnamn frå sjøen på Vestkarmøy av Per Henning Rege Uppstad

Nomino : historia om norske stadnavn av Gøril Grov Sørdal

Språkrådet har også en side om stedsnavn som kan være grei å sjekke ut: